Сцената ни стана място на Brave Stores. Това са смелите истории, които над 1 милион души вече гледаха в социалните мрежи. В края на последната седмица на юли, техните герои се качиха на сцената на зала 2020 Event Spacе.
Всеки от тях влезе в класическия формат на Орen Interview, чиято цел е да съхрани добрия вкус на най-високия и труден за постигане елемент от журналистиката – „интервюто”, в непосредствена за публиката атмосфера.
Да сме домакини на тези невероятни хора, за нас беше повече от удоволствие!

&nbsp